Cercador de wallpapers al flickr

Des d'aquesta plana ens busca fotografies al flickr amb el format necessari per poder ser fons d'escriptori.