Llenguatge Braille.

En aquestes dues planes podrem traduir al llenguatge dels cecs. El mètode Braille també és present a la xarxa.

F r a n c e s c