El típic problema de lògica.

Cal fer la instal·lació d'aigua, llum i gas a les 3 cases. Però, compte, no podem crear cap cablejat ni canonada!