Fotomuntatges d'animals

Us adreço cap una plana on hi ha un bon grapat d'animals mutats gràcies a tècniques de Photoshop.
Informació extreta de: canalphotoshop.com