Instantànies d'ahir i d'avui

Entrada molt curiosa que lliga imatges fetes a la infància amb la imitació de la mateixa uns anys després.


També trobem un vídeo del mateix caire.